Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi

[2018-02-22]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018