Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Marián Okoličányi

[2018-02-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018