Návrh programu mestského zastupiteľstva 15.2.2018

[2018-02-08]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018