Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu „Tenisový areál Sereď“

[2018-02-06]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018