Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

[2018-01-31]

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018