Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 na úradnej tabuli v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

[2018-01-31]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018