Verejná vyhláška - zmena rozhodnutia o umiestnení stavby „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

[2018-01-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018