Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh

[2017-12-18]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018