Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb

[2017-12-15]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - vyhlásenie

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018