Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - vyhlásenie

[2017-12-15]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - vyhlásenie

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018