Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl

[2017-12-15]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2017 zo dňa 14.12.2017, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení - vyhlásenie

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018