Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného objektu BB passage“

[2017-12-08]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018