Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh, Peter Pazúr, Igor Stopka

[2017-12-11]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018