Návrh programu mestského zastupiteľstva 14.12.2017 o 08:00

[2017-12-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018