Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“

[2017-12-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018