Návrh rozpočtu mesta Sereď na roky 2018-2020

[2017-11-29]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018