Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre sociálnu oblasť na rok 2018

[2017-11-24]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018