Verejná vyhláška – zmena rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017

[2017-11-10]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018