Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením „Rekonštrukcia polyfunkčného objektu BB passage “

[2017-10-31]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018