„Zmena 06.2017 – Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, AREÁL č.3 (Sektory D+J)“ – zverejnenie rozhodnutia

[2017-10-30]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018