Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď “

[2017-10-20]

Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď “  podľa § 42 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018