Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Bratislava - Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 332 Hala DC32"

[2017-10-19]

Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Bratislava - Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 332 Hala DC32  -  Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018