Návrh programu mestského zastupiteľstva 18.10.2017 o 17:00

[2017-10-13]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018