Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017

[2017-10-03]

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018