Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď

[2017-09-28]

REBOD SK, a.s., Nová Dedinka - Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, zmena 05.2017  -  Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018