Stavebné povolenie na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – stavebný objekt: SO 124 Spevnené plochy a komunikácie,

[2017-09-26]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018