Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 pre sociálnu oblasť

[2016-11-17]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Voľby prezidenta SR 2019