Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Richard Stojka, Renáta Stojková, Mário Lakatoš, Andrej Lacek, Roman Vaňovček

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Richard Stojka, Renáta Stojková, Mário Lakatoš, Andrej Lacek, Roman Vaňovček
[2023-04-26]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Richard Stojka, Renáta Stojková, Mário Lakatoš, Andrej Lacek, Roman Vaňovček PDF [198 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe