Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Alexander Tanko, Katarína Popovič, Ľudmila Batošková

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Alexander Tanko, Katarína Popovič, Ľudmila Batošková
[2023-04-19]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Alexander Tanko, Katarína Popovič, Ľudmila Batošková PDF [114 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond