Stretnutie primátora s kultúrnou obcou sa uskutoční v stredu, 19. apríla

Stretnutie primátora s kultúrnou obcou sa uskutoční v stredu, 19. apríla
[2023-04-14]
Primátor mesta pozýva na pracovné stretnutie všetkých, ktorí sú aktívnymi dejateľmi kultúrneho života v meste Sereď. Cieľom stretnutia je vzájomne sa informovať o súčasnom stave kultúry a najmä o návrhoch, ktoré by v blízkej budúcnosti úroveň kultúry v našom meste mohli posunúť vyššie. Zároveň sa vedenie mesta chce oboznámiť s priestorom na poli kultúrneho života, kde by vedelo pôsobiť aktívnejšie.
 
Nakoľko aktuálne začalo mesto pracovať aj na vytvorení Koncepcie rozvoja kultúry na rok 2024 – 2028, môže v tomto kroku do nej prispieť práve aktívna kultúrna obec mesta.
 
Stretnutie sa bude konať v stredu 19. apríla o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu. 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe