Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Lacek, Ivan Lavička, Juraj Kopaj, Jana Pavelková

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Lacek, Ivan Lavička, Juraj Kopaj, Jana Pavelková
[2023-04-13]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Lacek, Ivan Lavička, Juraj Kopaj, Jana Pavelková PDF [114 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď