Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Zlatica Stojková, Ivan Filo, Michal Chynoradský

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Zlatica Stojková, Ivan Filo, Michal Chynoradský
[2023-04-12]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Zlatica Stojková, Ivan Filo, Michal Chynoradský PDF [114 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe