Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu TTSK k Stratégii rozvoja školstva na území TTSK“

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu TTSK k Stratégii rozvoja školstva na území TTSK“
[2023-04-11]

Prílohy

  • Zverejnenie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 - 2027 PDF [251 KB]
  • Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu PDF [361 KB]
  • Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu TTSK PDF [743 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď