Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Michaela Červenáková, Ingrida Dukayová, Božena Lakatošová

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Michaela Červenáková, Ingrida Dukayová, Božena Lakatošová
[2023-04-06]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Michaela Červenáková, Ingrida Dukayová, Božena Lakatošová PDF [113 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď