Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Sandra Hudecová, Norbert Uherčík

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Sandra Hudecová, Norbert Uherčík
[2023-03-02]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Sandra Hudecová, Norbert Uherčík PDF [161 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe