Zber bioodpadu rastlinného pôvodu začne už 13. marca

Zber bioodpadu rastlinného pôvodu začne už 13. marca
[2023-03-02]
ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU RASTLINNÉHO PÔVODU
       Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu sa v roku 2023 začína pondelok 13. marca.
 
- Zber čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom bude prebiehať v celom meste týždenne od 13. marca každý pondelok.
 
- Zber 120 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa bude realizovať raz za 14 dní v súlade s harmonogramom zberu v zóne 1 každý nepárny týždeň štvrtok počínajúc 16. marcom a v zóne 2 každý párny týždeň štvrtok počínajúc 23. marcom.
 
- Konáre zviazané vo zväzkoch sa začnú od rodinných domov zberať v utorok 14. marca v súlade s harmonogramom zberu odpadov distribuovaným do rodinných domov v decembri 2022. Pre viac informácií, či prípadné zmeny v kalendári zvozu sledujte webovú stránku mesta Sereď – www.sered.sk.
Oddelenie životného prostredia MsÚ v Seredi

Prílohy

  • Zber bioodpadu rastlinného pôvodu začne už 13. marca PDF [543 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe