Výberové konanie "Príslušník mestskej polície"

Výberové konanie
[2023-02-28]

Prílohy

  • Výberové konanie "Príslušník mestskej polície" PDF [193 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe