Porucha telefónnych liniek MSP a MsÚ

Porucha telefónnych liniek MSP a MsÚ
[2023-02-23]
Z dôvodu poruchy na telefónnej sieti nie sú k dispozícii pevné linky MsÚ a MSP.
V prípade nutnosti kontaktujte MsP na čísle 0903 434 768.
V pracovnej dobe mobilné linky zamestnancov MsÚ uvedené na https://www.sered.sk/s7_kontakty.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe