Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
[2023-02-23]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond