Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Okoličányi, Miloš Forgáč, Miroslav Weiss, Dominik Danihel, Róbert Scheimer, Peter Mihálik, Jozef Ševčík, Miroslava Šípošová

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Okoličányi, Miloš Forgáč, Miroslav Weiss, Dominik Danihel, Róbert Scheimer, Peter Mihálik, Jozef Ševčík, Miroslava Šípošová
[2023-02-20]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Okoličányi, Miloš Forgáč, Miroslav Weiss, Dominik Danihel, Róbert Scheimer, Peter Mihálik, Jozef Ševčík, Miroslava Šípošová PDF [165 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe