Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 23.02.2023 od 08:00 do 12:00 na uliciach: A Hlinku, Hornomajerská, Komenského, Legionárska, Nám Republiky, Poštová, Dolnomajerská, Spádová, Čepenská, Železničná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 23.02.2023 od 08:00 do 12:00 na uliciach: A Hlinku, Hornomajerská, Komenského, Legionárska, Nám Republiky, Poštová, Dolnomajerská, Spádová, Čepenská, Železničná
[2023-02-17]

Prílohy

  • Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 23.02.2023 od 08:00 do 12:00 na uliciach: A Hlinku, Hornomajerská, Komenského, Legionárska, Nám Republiky, Poštová, Dolnomajerská, Spádová, Čepenská, Železničná PDF [601 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe