Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 22.02.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 22.02.2023
[2023-02-17]
od 08:00 do 11:00 ulice Cukrovarská, D Štúra, Vonkajší Rad
 
od 10:00 do 13:00 ulice 8. mája, Dlhá, Dolnočepenská, Družstevná, Ivana krasku, Krásna, Krátka, Krížna, Lipová, Murgašová, Obežná, Orechová,
Ľ. Podjavorínskej, Rovná, Sládkovičova, Stromová, Svätoplukova, Tehelná, Vysoká, Čepenská, Športová, Šulekovská, Slnečná.
 
od 12:30 do 14:30 ulice Malá ulička, Podzámska, Topoľová, Športová 

Prílohy

  • Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 22.02.2023 od 08:00 do 11:00 na uliciach: Cukrovarská, D Štúra, Vonkajší Rad PDF [569 KB]
  • Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 22.02.2023 od 10:00 do 13:00 na uliciach: 8 mája, Dlhá, Dolnočepenská, Družstevná, Ivana krasku, Krásna, Krátka, Krížna, Lipová, Murgašová, Obežná, Orechová, Ľ. Podjavorínskej, Rovná, Sládkovi PDF [1.01 MB]
  • Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 22.02.2023 od 12:30 do 14:30 na uliciach: Malá ulička, Podzámska, Topoľová, Športová PDF [312 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond