Oznámenie o uložení listovej zásielky a MsÚ Bublavý Jakub, Hervaiová Veronika, Hudecová Sanda, Ibolya Tibor, Kasala Viktor, Kmeťo René, Kotlárová Beáta, Lašák Miloš, Motyčáková Renáta, Noszkay Tomáš, Pilar Anton, Stojka Kristián, Stojková Angelika, Š

Oznámenie o uložení listovej zásielky a MsÚ Bublavý Jakub, Hervaiová Veronika, Hudecová Sanda, Ibolya Tibor, Kasala Viktor, Kmeťo René, Kotlárová Beáta, Lašák Miloš, Motyčáková Renáta, Noszkay Tomáš, Pilar Anton, Stojka Kristián, Stojková Angelika, Š
[2023-02-14]
Oznámenie o uložení listovej zásielky a MsÚ Bublavý Jakub, Hervaiová Veronika, Hudecová Sanda, Ibolya Tibor, Kasala Viktor, Kmeťo René, Kotlárová Beáta, Lašák Miloš, Motyčáková Renáta, Noszkay Tomáš, Pilar Anton, Stojka Kristián, Stojková Angelika, Štibrány Patrik, Štiff Andrej, Švihorík Milan, Turoň Ján, Vajdík Martin

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky a MsÚ Bublavý Jakub, Hervaiová Veronika, Hudecová Sanda, Ibolya Tibor, Kasala Viktor, Kmeťo René, Kotlárová Beáta, Lašák Miloš, Motyčáková Renáta, Noszkay Tomáš, Pilar Anton, Stojka Kristián, Stojková Angelika, Š PDF [194 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond