Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Palóma Makulová, Štefan Trnka, František Rózsa, Zdenka Stojková, Attila Rózsa

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Palóma Makulová, Štefan Trnka, František Rózsa, Zdenka Stojková, Attila Rózsa
[2023-02-13]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Palóma Makulová, Štefan Trnka, František Rózsa, Zdenka Stojková, Attila Rózsa PDF [24 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe