Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ - podateľna - Miroslava Šipošová

Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ - podateľna - Miroslava Šipošová
[2023-02-13]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ - podateľna - Miroslava Šipošová PDF [23 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe