Oznámenie o uložení listovej zásielky na Mestskom úrade v Seredi, kancelária č. 4 - Andrea Ščípová

[2022-03-29]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na Mestskom úrade v Seredi, kancelária č. 4 - Andrea Ščípová PDF [352 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond