Vyjadrite svoj názor na plánovanú rekonštrukciu sídliska Legionárska do 28.3.2022

[2022-03-23]
Mesto Sereď do procesu tvorenia projektu rekonštrukcie sídliska na Legionárksej ul. pozýva aj obyvateľov Serede.
Zregenerované územie môže obsahovať napríklad revitalizáciu existujúcich porastov, úpravu chodníkov, doplnenie lavičiek, odpadkových košov, stojanov na bicykle, detského ihriska, ihriska pre dospelých, či vybudovanie moderného verejného osvetlenia.
 
Podnety zašlite do 28. marca
Ak máte záujem prispieť námetmi pre projektantov, zašlite ich mestskému úradu na mail projman@sered.sk do 28. marca 2022 do 12:00 hod. Podklady so zakreslenou technickou infraštruktúrou v území vám mestský úrad sprostredkuje na uvedenom kontakte.
 
Tri alternatívy
Pozrite si predbežné varianty riešenia vnútrobloku s jeho funkciami  a pešou obsluhou s názvami variant „1“, „2“ a „3“.
Bude sa pracovať s tým variantom, ktorý bude občanmi najpreferovanejší. Finálne technické, obsahové aj priestorové riešenie je v rukách architekta, ktorý bude pracovať aj s vašimi návrhmi. 

Prílohy

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond