Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Eva Stojkovičová, Pavol Srňanský, Roman Bartoš

[2022-03-18]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Eva Stojkovičová, Pavol Srňanský, Roman Bartoš PDF [237 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond