Úradné hodiny mestského úradu počas sviatkov

[2021-12-20]
Úradné hodiny Mestského úradu v Seredi na prelome rokov 2021 / 2022 :
 
Mestský úrad:
23.12.2021: 07,00 – 12,00 hod
24.12.2021: zatvorené
25.12.2021 zatvorené
26.12.2021: zatvorené
27.12.2021: 08,00 – 12,00 + 13,00 – 15,00 hod
28.12.2021: 08,00 – 12,00 + 13,00 – 15,00 hod
29.12.2021: 08,00 – 12,00 + 13,00 – 17,00 hod
30.12.2021: 08,00 – 12,00 + 13,00 – 15,00 hod
31.12.2021: 07,00 – 11,00 hod
01.01.2022: zatvorené
02.01.2022: zatvorené
03.01.2022: 08,00 – 12,00 + 13,00 – 15,00 hod
 
Kontakty v prípade potreby:
MsP: 159
Matrika: 031 789 2215
Správa cintorína: 0951 797 937
Zimná údržba: 0918 815 726
Verejné osvetlenie: 0918 450 856
 
Otváracie hodiny ZBERNÉHO DVORA na prelome rokov 2021 / 2022 :
23.12.2021 štvrtok: 07,00 – 12,00 + 12,30 – 15,30 hod
24.12.2021 piatok: zatvorené
25.12.2021 sobota: zatvorené
26.12.2021 nedeľa: zatvorené
27.12.2021 pondelok: zatvorené
28.12.2021 utorok: zatvorené
29.12.2021 streda: zatvorené
30.12.2021 štvrtok: zatvorené
31.12.2021 piatok: zatvorené
01.01.2022 sobota: zatvorené
02.01.2022 nedeľa: zatvorené
03.01.2022 pondelok: zatvorené
04.01.2022 utorok: 07,00 – 12,00 + 12,30 – 15,30 hod
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond