Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Slavomír Dubský, Zuzana Okoličányiová, Eva Lukáčiková, Róbert Lakatoš, Michal Urminský, Helena Stojková, Peter Mihálik, Jakub Mizera

[2021-12-16]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Slavomír Dubský, Zuzana Okoličányiová, Eva Lukáčiková, Róbert Lakatoš, Michal Urminský, Helena Stojková, Peter Mihálik, Jakub Mizera PDF [240 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond